Under-13 Cork Region (2017-2018)

      Round 1  
  Teams Draw   P Res P   Game
1 Avondale Utd        v      A
2 Ballymacarbry        v      B
3 Bandon        v      C
4 Bantry Bay Rovers        v      D
5 Blarney Utd        v      E
6 Bunratty Utd        v      F
7 Carrigaline Utd        v      G
8 Carrigaline Utd H        v      H
9 Castlelack   Round 2       
10 Castleview        v      1
11 Clashmore Ramblers        v      2
12 Corinthian Boys        v      3
13 Corinthian Boys A        v      4
14 Corinthian Boys B        v      5
15 Corinthian Boys C        v      6
16 Crosshaven        v      7
17 Douglas Hall        v      8
18 Drinagh Rangers        v      9
19 Everton        v      10
20 Fermoy        v      11
21 Grenagh Utd        v      12
22 Killinadrish/Coachford        v      13
23 Kilworth Celtic        v      14
24 Kinsale        v      15
25 Lakewood Athletic        v      16
26 Leeds        v      17
27 Leeside        v      18
28 Lismore        v      19
29 Lyre Rovers        v      20
30 Macroom   Round 3       
31 Mallow Utd        v      A
32 Mayfield Utd        v      B
33 Midleton        v      C
34 Midleton A        v      D
35 Mogeely        v      E
36 Mogeely A        v      F
37 Park Utd        v      G
38 Passage        v      H
39 Passage A        v      I
40 Ringmahon Rangers        v      J
41 Ringmahon Rangers A   Round 4 - Winners qualify to round of 32 draw       Slot
42 Riverstown        v      5
43 Rockmount        v      6
44 Skibbereen        v      7
45 Springfield Ramblers        v      8
46 St Marys        v      9
47 Strand Utd              
48 Wilton Utd              

Our Sponsors

Sketchers - Subway

Where We Are

Photo Selection